Özgeçmiş

Şennur Özdemir, 21/02/1967, Ayancık / SİNOP 1989 | Ankara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Lisans) 1995 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji (Yüksek Lisans) 2001 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji (Doktora) 2011 | Ankara Üniversitesi, Sosyoloji (Doçent) ♦♦♦ Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Sosyal Bilimler Derneği Hakem ve Danışma Kurulu Üyelikleri Mülkiye Dergisi Sivil Toplum Dergisi Çalışma…

Diplomalar

Şennur Özdemir’e ait diplomalara bu sayfadan ulaşılabilir.

Tezleri

Şennur Özdemir’in akademik yaşamında kaleme aldığı tezlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı Religious and Socio-Economic Transformation of Turkey: The Case of MÜSİAD  Prof. Dr. Sencer AYATA Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2001 Bu çalışmada, Türkiye’nin sosyo-ekonomik ve dinsel dönüşümü MÜSİAD örneği bağlamında irdelenmiştir. Ekonomik ve dinsel-kültürel alanlar, bu…

İş Hayatı ve Görevleri

Şennur Özdemir’in iş hayatı ve akademide yapmış olduğu görevlere bu sayfadan ulaşılabilir. 1991 — 1994 Araştırmacı Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 1994 — 2001 Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2001 — 2004 Dr. Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri…

Kitap ve Kitap Bölümleri

Şennur Özdemir tarafından yazılan kitap çalışmalarına ve kitaplarda yer alan bölümlere bu sayfadan ulaşılabilir.  Özdemir, Şennur, “Hukukun Minimum Etik Niteliği Üzerine Bir Deneme,” HFSA, Hazırlayanlar, Hüseyin Ökçesiz ve Gülriz Uygur, İstanbul Barosu Yayınları. (2010).  Özdemir, Şennur, Anadolu Sermayesinin Yükselişi ve Türk Modernleşmesinin Derinleşmesi: MÜSİAD, Vadi: Ankara (2006).  Özdemir, Şennur, “MÜSİAD ve HAK-İŞ’i Birlikte Anlamak: Sınıflı…

Makaleler

Şennur Özdemir tarafından kaleme alınmış ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan akademik makalelere bu sayfadan ulaşılabilir. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Özdemir, Şennur, “Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Dönüşümü: Batı Tipi Sınıflı Topluma Geçiş,” Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi. 2012 (1).  Özdemir, Şennur, İslami Sermaye ve Sınıf: Türkiye/Konya MÜSİAD Örneği,” Çalışma İlişkileri Dergisi, 1 (1) 2010.  Özdemir, Şennur,…

Çeviriler

Şennur Özdemir tarafından çevrilen makalelere bu sayfadan ulaşılabilir.  Çağlar Keyder, Memalik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği’ne. İletişim: İstanbul, 2003. Bu kitapta derlenen yazılar, yüzyıllık bir tarihi ve günümüzdeki gelişmeleri çeşitli yönleriyle ele alıyor. Ama hepsinin temelinde çok önemli bir tespit var: Dünya, ulus-devletlerin aşındığı, ulus-üstü oluşumların ağırlık kazandığı yeni bir döneme girmekte. Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu gibi…

Etkinlikler ve Diğer Yayınlar

Şennur Özdemir tarafından gerçekleştirilen çeşitli panel, konferans ve seminerler ile kaleme almış olduğu diğer çalışmalara buradan ulaşılabilir. Özdemir, Şennur, “Ahilik ve Ahi Evran” Üretim Tüketim ve Sosyal Sorumluluk İş Modeli Temalı Proje Çalıştayı. Medeniyet İnşası- Türkiye Vizyonu Uluslar arası Kongresi “Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler.” 5-6 Kasım 2015. İstanbul. Özdemir, Şennur, “Anadolu Sermayesinin Yükselişi Türk Madernleşmesinin Derinleşmesi,”…

Projeler

Şennur Özdemir’in yer aldığı çeşitli projeler ve söz konusu projelerdeki görevlerine bu sayfadan ulaşılabilir. SSK Tarihi, Ankara Üniversitesi ÇEEİ Bölümünce Yürütülen Projede Asistan (Proje Yürütücüleri: Doç. Dr. Gürhan Fişek ve Yr. Doç. Dr. Şerife Özşuca), 1996. Kadınlara Karşı Ayrımcılık: Eğitim Sektörü Örneği, ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünce Yürütülen Projede Asistan (Proje Yürütücüleri: Prof. Dr. Ayşe Güneş-Ayata…

Çalışmalarına Yapılan Atıflar

Şennur Özdemir tarafından kaleme alınan çalışmalara, muhtelif mecralarda yayımlanan akademik metinlerde verilen atıflara bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Teazis, Christos. İkincilerin Cumhuriyeti: Adalet ve Kalkınma Partisi. Mızrak: İstanbul. Atıf yapılan sayfalar: s. 102-3; 116; 118-9; 120; 124-5; 126. Durak, Yasin. Emeğin Tevekkülü. İletişim: İstanbul. Atıf Yapılan Sayfalar: s. 28-9; 38-9; 48-9; 130-131. Kluge, Pascal, “MÜSİAD, the Green…

Devam Eden Çalışmaları

Şennur Özdemir’in devam eden çalışmalarına bu sayfadan ulaşılabilir. Devam eden çalışma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde “Türkiye’de Ekonomik ve Kültürel Değişme” başlığı altında yürüttüğüm bir dersin okuma listesinde içerilen iddia ve bilgilerden yola çıkılarak hazırlanmaktadır. 2006 yılında yayımlanmış olan ve Şennur Özdemir tarafından kaleme alınan “MÜSİAD: Anadolu Sermayesinin Yükselişi…

Verdiği Dersler

Şennur Özdemir’in verdiği derslere bu sayfadan ulaşılabilir. Türkiye’de Çalışma Kültürü (Lisans Seminer) İslam, Sınıf ve Alternatif Mücadele Pratikleri (Yüksek Lisans Seminer) Türkiye’de Ekonomik ve Kültürel Değişme (Yüksek Lisans Dersi)