Çalışmalarına Yapılan Atıflar

Şennur Özdemir tarafından kaleme alınan çalışmalara, muhtelif mecralarda yayımlanan akademik metinlerde verilen atıflara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

 • Teazis, Christos. İkincilerin Cumhuriyeti: Adalet ve Kalkınma Partisi. Mızrak: İstanbul. Atıf yapılan sayfalar: s. 102-3; 116; 118-9; 120; 124-5; 126.
 • Durak, Yasin. Emeğin Tevekkülü. İletişim: İstanbul. Atıf Yapılan Sayfalar: s. 28-9; 38-9; 48-9; 130-131.
 • Kluge, Pascal, “MÜSİAD, the Green Capital of Turkey, and Armenia,” Iran and Caucausus, Vol. 14, No. 2, 2010, 387-406 (20).
 • İnce, Barış, “Mücahitler Nasıl Müteahhit Oldu?,” Birgün. 7 Aralık. 2010. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Uygur,Selçuk, “The Islamic Work Ethic and the Emergence of SME Owner Managers,” Journal of Business Ethic, 88 (2009). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Beriş, H., Emrah, “Türkiye’de 1980 Sonrası Devlet Sermaye İlişkileri ve Parçalı Burjuvazinin Oluşması,” Ekonomik Yaklaşım, Cilt 19 Sayı. 69. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Kuran, İbrahim, “New Normalcy and Shifting Meanings of the Practice of Veiling in Turkey,” Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences (2010) Vol.2. No.1: 364-379. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Koliopoulos, Constantinos, The Strategic Imlications of Turkey’s EU Membership. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Adaş, Emin Baki, “Culturalizing Econimies, ‘Economizing’ Cultures: Religion and Enterpreneurship in Turkey,” University of Gaziantep Journal of Social Sciences. 7(1): 165-171. 2008; s.169. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Aktay, Yasin. “Civil Society and Its Cultural Origins in a Turkish City: Konya,” Critique: Critical Middle Eastern Studies, Vol. 16, Issue.3, September.(2007).
 • Bakırezen, Güven ve Yücel Demirer. “Ak Parti’nin Sınıf Siyaseti,” Mülkiye, Sayı. 252, Cilt. XXX. Güz. (2006) Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Doğan, Ali Ekber. “Siyasal Yansımalarıyla İslamcı Sermayenin Gelişme Dinamikleri ve 28 Şubat Süreci,” Mülkiye, Sayı. 252, Cilt. XXX. Güz (2006). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Aktay, Yasin, “Metin, Tarih ve Şiddetin Kaynakları,” Milel ve Nihal, 4(3), 91-111, s. 105.
 • Aktay, Yasin, “MÜSİAD ve Türk Modernleşmesi,” Yeni Şafak, 4.12. 2006. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Yazgıç, Suavi Kemal, “Modernizmden Modernleşmeye Anadolu Sermayesi,” dergibi, 5.10.2006. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Haeenni, Patrick. L’islam de Marche: L’autre Revolution Conservactrice, La Republique Des Idees, Seuil. (2005). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Aktay, Yasin. “Kendi ‘Merkez’inde AKP, İslamcılık ve Meşruiyet”, Birikim, Mayıs.(2004). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Aktay, Yasin. (edt)  Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık . İstanbul: İletişim. Kaynakça kısmında (İslam’ın Ekonomi Politiği ile bağlantılı olarak) çalışmalarıma göndermeler yapıyor (ss. 1038-9).(2004). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Aktay, Yasin. “Küreselleşme ve Çokkültürlülük,” tezkire, sayı 35, kasım/aralık.(2003).
 • Breu, Marlene and Ronald Marchese. (2000) “Social Commentary and Political Action: The Headscarf as Popular Culture and Symbol of Political Confrontation in Modern Turkey,” The Journal of Popular Culture, Vol. 33, Issue 4, pp. 25-38, Spring. Adobe_PDF_file_icon_24x24 Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Maıgre, Marie-Elisabeth, Islam in Business: Turkey: The Emergence of Muslim Ethics in the business world. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Yorgancılar, Serkan, “Sivil Toplum ve Kamu Sendikacılığı (Sağlık Sen Örneği)” Sağlıksen Sivil Toplum ve Kamu Sendikacılığı. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Teazis, Christos, “The Transformation of Social Mentality of Economy: Hellas and Turkey,” Turkish Yearbook of International Relations, s. 1356. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Yankaya, Dilek, La nouvella boorgeisie İslamique. Le Modele Turk. 2013. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Yankaya, Dilek, Yeni İslami Burjuvazi: Türk Modeli. 
 • Ermağan, İ. “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Ekonomik bir Aktör Olarak Müsiad’ın Avrupa Birliği Davranışı,” Trakya University Journal of Social Science. 2012. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özkan, M. “Turkey Islamic Politics and the “Turkish Model”,” Strategic Analysis. 2013. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Bölükbaşı, M. Milli Görüşten Muhafazakar Demokrasiye: Türkiye’de 28 Şubat Süreci Sonrası İslami Elitlerin Dönüşümü. 2012. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Madi, O. “From İslamic Radicalism to Islamic Capitalism: The Promises and Predicament of Turkish-Islamic Entrepreneurship in a capitalist system (The Case of IGIAD). Middle Eastern Studies. 2014. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özsel, “D; A. Öztürk, A Decade of Erdoğan’s JDP: Ruptures and Continuties,” Critique. 2013. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Karakoç, Y. “Hukuk-Etik İlişkisi,” HFSA 2012. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Çevik, N; Thomas GM, “Muslimism in Turkey and New Religious Orthodoxies,” Middle Eastern Studies, 2012. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Çizakça, Murat. Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future, 2011.
 • Uygur, S, LJ Spence, R Simpson, “Work ethic, religion and moral energy: The case of Turkish SME owner-managers,” The International Journal, 2016.
 • Cevik, N. Muslimism versus Islamism: On the Triad of Politics, Religion, and Everyday LifeMuslimism in Turkey and Beyond, 2016.
 • Vedat Zulfiu, Novi Sad, Veland Ramadani, Muslim entrepreneurs in secular Turkey: distributors as a source of innovation in a supply chain Related information Faculty of Business and Economics,  International Journal of Entrepreneurship and Small Business. Vol. 26. Issue.1.