Devam Eden Çalışmaları

Şennur Özdemir’in devam eden çalışmalarına bu sayfadan ulaşılabilir.

Devam eden çalışma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde “Türkiye’de Ekonomik ve Kültürel Değişme” başlığı altında yürüttüğüm bir dersin okuma listesinde içerilen iddia ve bilgilerden yola çıkılarak hazırlanmaktadır.

2006 yılında yayımlanmış olan ve Şennur Özdemir tarafından kaleme alınan “MÜSİAD: Anadolu Sermayesinin Yükselişi ve Türk Modernleşmesinin Derinleşmesi” adlı kitabın güncellenerek yeni baskısının yapılması da bu kapsamdaki çalışmalar arasında yer almaktadır.