Etkinlikler ve Diğer Yayınlar

Şennur Özdemir tarafından gerçekleştirilen çeşitli panel, konferans ve seminerler ile kaleme almış olduğu diğer çalışmalara buradan ulaşılabilir.

 • Özdemir, Şennur, “Ahilik ve Ahi Evran” Üretim Tüketim ve Sosyal Sorumluluk İş Modeli Temalı Proje Çalıştayı. Medeniyet İnşası- Türkiye Vizyonu Uluslar arası Kongresi “Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler.” 5-6 Kasım 2015. İstanbul.
 • Özdemir, Şennur, “Anadolu Sermayesinin Yükselişi Türk Madernleşmesinin Derinleşmesi,” Kayseri MÜSİAD. 13 Mayıs 2015.
 • Özdemir, Şennur, “Modernizm vs. Postmodernizm” Sosyal Bilimlerde Temel Seminerler. Sosyal Düşünce Akademisi. Ankara, 7 Mart 2015.
 • Özdemir, Şennur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ÇASGEM’in Çalışma Genel Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Derneği İşbirliği ile gerçekleştirilen “Ahilik Perspektifinde Çalışma Barışı Çalıştayı”na katılım. 23 Ekim 2014. Ankara.
 • Özdemir, Şennur, “İslam ve Sınıf” Başlıklı Bir Konuşma. Felsefe Derneği’nde. 2. Ekim.2014. Akyaka/Muğla.
 • Özdemir, Şennur, İslam ve Sınıf Sorunu. Emek ve Adalet Platformu’nun düzenlediği sohbet toplantısında yapılan sunum. (15. Nisan.2012).
 • Özdemir, Şennur, Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Sınıf Sorunu Bağlamında Ekonomi ve Ahlak. İGİAD ve Durham Üniversitesi’nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı Kongresi. (14. Nisan.2012).
 • Özdemir, Şennur, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve MÜSİAD. İGİAD ve Durham Üniversitesinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı Kongresi kapsamında gerçekleştirilen Çalıştay’da yapılan sunum. (12. Nisan. 2012).
 • Özdemir, Şennur, “İki Alan Çalışmasının Bulguları Arasındaki Farka Dair Açıklamalar: Emeğin Farklı Halleri?” www.birikimdergisi.com. (16.03.2012).
 • Özdemir, Şennur, “İslam’ın Kapitalizmle Eklemlenmesi ve Sınıflı İslami Ekonomi Sorunsalı,” İLEM ve İGİAD’ın İslam İktisadi Seminerleri Kapsamında. (25 Şubat 2012).
 • Özdemir, Şennur, “Transformation of the Muslim Work Ethic: The Case of MÜSİAD,” Economies and Business in Transition: Facilitating Competitiveness and Change in the Global Environment, Global Business and Technology Association. İstanbul, (July 11-15, 2001).
 • Özdemir, Şennur, “What it Means to be a Muslim Businessman: The Identity Question in the Case of Müsiad,” 32nd Annual Meeting of Middle East Studies Association, Chicago, (December 3-6 1998). 
 • Özdemir, Şennur, “Religion, Secularism and the Center Left in Turkish Politics,” Center for Middle Eastern and North African Studies/Turkish Studies Colloquim. University of Michigan, (February 19 1998). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “Some Thoughts on the Possibilities of Articulation of Two Women Issues: Abortion in Poland and Veiling in Turkey,” A Comparative Seminar on Poland, Turkey and USA, University of Michigan, (December 1997).
 • Özdemir, Şennur, “Din-Ekonomi İlişkileri ve Güncel Arayışlar,” On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (24. Şubat.2007). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • “Küçük Üreticilik ve Yerellik Ekseninde Konya: Müsiad Örneği”, Küresel Kentleşme Bağlamında Konya’nın Gelişme Dinamikleri: Kültürel, Ekonomik, Siyasal Perspektifler, Bilimsel Çalışma Toplantısı,  Konya Belediyesi, (10.Şubat.2006). 
 • Özdemir, Şennur, “Bilgi Sosyolojisi Açısından ‘Doğu’ ve ‘Batı’” İslam Düşünce Geleneğinde Eğitimin Kanalları: Teori ve Pratik. Panel. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, (5. Ocak.2004).
 • Özdemir, Şennur, “Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Vatandaşlık, Sivil Toplum ve Karma kimlik” Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Türk Sosyal Bilimler Derneği, ODTÜ, (3-5 Aralık 2003). 
 • Özdemir, Şennur, “ ‘Uluslararasılıkta’ Kaos ve İslami Faktör,” Başkent Üniversitesi, İhsan Doğramacı Konferans Salonu, (23, Mayıs, 2003).
 • Özdemir, Şennur, “Türkiye’de Din-Siyaset İlişkisinin Evrimleşmesi,” Özgür Üniversite Forumu, (19, April, 2003).
 • Özdemir, Şennur, Ekonomi ve İslami Faktör: Müsiad Örneği, Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, ODTÜ, (21-23 Kasım 2001).  
 • Özdemir, Şennur, “Ahmet Altan’ın ‘Aldatmak’ı Vesilesiyle Türk Üst Sınıf Ahlak(sızlığ)ı Üzerine”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, www.insanbilimleri.com (2004).
 • Özdemir, Şennur, “Salome’yi Savunmak…” Birikim. Kasım (2004). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “‘Aynılaştırma’ ile ‘Hazmedilmiş Çeşitlilik’ Arasında Dünya-I,” Panorama Dergisi, www. panoramadergisi.com, (Nisan 2004). 
 • Özdemir, Şennur, “‘Aynılaştırma’ ile ‘Hazmedilmiş Çeşitlilik’ Arasında Dünya-II,” Panorama Dergisi, www. panoramadergisi.com, (Mayıs 2004).
 • Özdemir, Şennur, “‘Aşk’ İçin ‘Aşk’ İle ‘Aşkın’a,” Panorama Dergisi, www. panoramadergisi.com, (Haziran 2004).
 • Özdemir, Şennur, “Sağ ve Sol Seçkincilik Arasında Başörtüsü,” Panorama Dergisi, www. panoramadergisi.com, (Kasım 2004).
 • Özdemir, Şennur, “Machiavelli’nin Hükümdarı Üzerine Yeniden Düşünmek-1…,” Panorama Dergisi, www. panoramadergisi.com, (Aralık, 2004).
 • “Machiavelli’nin Hükümdarı Üzerine Yeniden Düşünmek-II…,” Panorama Dergisi, www. panoramadergisi.com, (Ocak 2005).
 • Özdemir, Şennur, “Sol İçin Reçete Karşıtı Bir ‘Reçete’,” Birgün Gazetesi Forum Sayfası. (21. Nisan. 2004).