Makaleler

Şennur Özdemir tarafından kaleme alınmış ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan akademik makalelere bu sayfadan ulaşılabilir.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Özdemir, Şennur, “Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Dönüşümü: Batı Tipi Sınıflı Topluma Geçiş,” Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi. 2012 (1). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, İslami Sermaye ve Sınıf: Türkiye/Konya MÜSİAD Örneği,” Çalışma İlişkileri Dergisi, 1 (1) 2010. Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Kapitalizm ve Kültür,” Sosyoloji Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: İstanbul (2008). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “Yeşil Sermaye Söylemi,” Özgür Üniversite Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü, Özgür Üniversite Yayınları: Ankara (2008). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “Burjuvazi,” Özgür Üniversite Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü, Özgür Üniversite Yayınları: Ankara (2008). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur,  “Din-Ekonomi İlişkisi ve Güncel Arayışlar,” OMÜİFD, Sayı: 23 (2007). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “Türkiye’nin Özgün Sınıflaşması: Müsiad ve Hak İş,” Sivil Toplum Dergisi, 5 (19) (2007). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “Some Notes on the Possibility of An ‘Islamic Economy’: A Case Study,” The Turkish Yearbook of International RelationsAnkara Üniversitesi Basımevi (2006). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “Sosyal Bilimlerde Mülkiye Ekolü”, Mülkiye. Cilt: XXIX. (Yaz) (2005). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “AKP İktidarı: ‘Müslüman’ın Ateşle İmtihanı” Tezkire, (Kasım-Aralık) (2004). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Kimlik Tartışmaları: Kimlik, Sivil Toplum, Vatandaşlık ve Kamusal Alan,” tezkire (Ocak-Nisan) (2004). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “’Küreselleşme veya Uluslararasılıkta Kaos’?: Bir Medeniyet Dönüşümü ve İslami Faktör. Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt, 1, Sayı 3 (2004). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “Bilgi Sosyolojisi Açısından ‘Doğu’ ve ‘Batı’”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt. 1, Sayı.1. Bahar, (2004). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “(Doğulu ve Batılı Bağlamlarda) Din-Sendikal Hareket Etkileşimi: Müsiad ve Hak-İş Örnekleri”, Sivil Toplum, 3 (9) (2004). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur,  “Pre-Sendikal Gelenek(ler) ve Kültürel Faktör: ‘Ekonomik İnsan’a Karşı ‘İslam İnsanı’ Mı?”,  Mülkiye, Sayı.239, cilt XXVII, Mayıs-Haziran (2003). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “Özgün Bir (Orta) Sınıflaşma Öyküsü Olarak Müsiad”, Tezkire, Ocak-Şubat (2003). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “Sağın ve Solun Ötesinde: Ortak Bir Rasyonel Kamusal Alana Doğru”, Birikim, Ocak (2002). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “Bir Siyasal Dönemeçte Eski Soruları Yeniden Sormak”, Birikim, Ekim (2002). Adobe_PDF_file_icon_24x24
 • Özdemir, Şennur, “Toplum Hekimliği Çerçevesinde Kadına Bakış Açısı İçin Bazı Öneriler,” Çalışma Ortamı Dergisi, Mart (1996).
 • Özdemir, Şennur, “Türkiye’de Din-Laiklik Sorunsalı ve Siyaset Üzerine”, Mürekkep, Güz (1994). Adobe_PDF_file_icon_24x24

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Kitapta Bölüm ve Makaleler

 • Özdemir, Şennur, “Turkish Women and The Issue of Muslim Moral Renewal: The Case of The MÜSİAD,” Women 2000Adobe_PDF_file_icon_24x24