Projeler

Şennur Özdemir’in yer aldığı çeşitli projeler ve söz konusu projelerdeki görevlerine bu sayfadan ulaşılabilir.

  • SSK Tarihi, Ankara Üniversitesi ÇEEİ Bölümünce Yürütülen Projede Asistan (Proje Yürütücüleri: Doç. Dr. Gürhan Fişek ve Yr. Doç. Dr. Şerife Özşuca), 1996.
  • Kadınlara Karşı Ayrımcılık: Eğitim Sektörü Örneği, ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünce Yürütülen Projede Asistan (Proje Yürütücüleri: Prof. Dr. Ayşe Güneş-Ayata ve Prof. Dr. Feride Acar), 1995.
  • Genel Seçimlerden önce Muş ve Van’da Yapılan Alan Çalışmaları, Bu illerdeki Proje Sorumlusu, Hürriyet Gazetesi, (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Murat Şeker), 1994.
  • Almanya’dan Dönen Türk Gençlerinin Turizm Sektöründe İstihdamları, ODTÜ Sosyoloji Bölümünce Yürütülen Projede Asistan, (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Bahattin Akşit), 1993.